Hình thức thanh toán

  Hình thức thanh toán

  Hình thức thanh toán

  _themvaogiohangthanhcong.
  Hình thức thanh toán

  Các hình thức thanh toán Công ty Nông Sản Minh Phương áp dụng như sau:
  1. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Công ty Nông Sản Minh Phương, văn phòng Quý khách hàng.
  2. Thanh toán tiền mặt thông qua nhà xe, dịch vụ chuyển phát nhanh nhờ thu của Bưu Điện, Tín Thành.
  3. Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản công ty :


  Tên tài khoản: Công ty Nông Sản Minh Phương

   

  Chia sẽ