Tầm nhìn - Sứ mệnh

  Tầm nhìn - Sứ mệnh

  Tầm nhìn - Sứ mệnh

  _themvaogiohangthanhcong.
  Tầm nhìn - Sứ mệnh

  Tầm nhìn:

  Minh Phương luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất cà phê, ca cao, trà,.. hàng đầu Việt nam và có danh tiếng trên thế giới.

  Sứ mệnh: 

  Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao; xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.

  Chia sẽ: